วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

.................ตัวเรา
.................
1. สามารถจำแนกอวัยวะในร่างกายของเราได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
.....................
(2 ประเภท คืออวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน)
.................
2. จงยกตัวอย่างอวัยวะภายนอก 
.....................
(เช่น ตา หู จมูก ปากและฟัน ผิวหนัง)
.................
3. จงยกตัวอย่างอวัยวะภายใน
.....................
(เช่น ปอด หัวใจ กระเพาะอาหาร ไต)

.................
4. ตา ทำหน้าที่อะไร 
.....................
(เป็นประสาทสัมผัสที่ใช้ในการมองเห็นสิ่งต่างๆ)

.................
5. หู ทำหน้าที่อะไร 
.....................
(เป็นประสาทสัมผัสที่ใช้ในการได้ยินเสียงต่างๆ)

.................
6.
 จมูกทำหน้าที่อะไร 
.....................
(เป็นประสาทสัมผัสที่ใช้ในการดมกลิ่น และเป็นทางเดินของลม)

.................
7. ภายในปากประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้าง และอวัยวะแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร 
.....................
(ภายในปาก ประกอบไปด้วย
.....................
 1. ลิ้น ซึ่งมีหน้าที่ลิ้มรสอาหารและคลุกเคล้าอาหารไปมาให้ฟันเคี้ยวได้สะดวก 

..................... 
2. เหงือก ทำหน้าที่หุ้มและป้องกันคอฟันและรากฟัน 
..................... 
3. ฟัน ทำหน้าที่ ฉีก ตัด และเคี้ยวบดอาหารให้มีขนาดเล็กลง)
.................
8. ผิวหนัง ทำหน้าที่อะไร 
.....................
(เป็นอวัยวะที่ห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ช่วยขับถ่ายของเสีย และรับความรู้สึกต่างๆ)

.................
9. ปอด ทำหน้าที่อะไร 
.....................
(ทำหน้าที่ฟอกโลหิตดำ ให้เป็นโลหิตแดง)

.................
10. หัวใจ ทำหน้าที่อะไร 
.......................
(ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย)

.................
11. กระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร 
.........................
(ทำหน้าสำคัญในการย่อยอาหาร)

.................
12. ไต ทำหน้าที่อะไร 
.......................
(ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียที่เป็นน้ำปัสสาวะออกจากร่างกาย)

.................
13. ระบบอวัยวะ หมายถึงอะไร 
.......................
(อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมาร่วมกันทำงานที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน)

.................
14. จงยกตัวอย่างระบอวัยวะ 
.......................
(เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบวงโลหิต และระบบหายใจ)
 
.................
15. ระบบย่อยอาหารประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้าง และอวัยวะแต่ละอย่างทำหน้าที่อะไร 
.......................
(ระบบย่อยอาหาร ประกอบด้วย
.......................
1. ปาก ในปากมีฟันทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง มีต่อมน้ำลายที่มีส่วนช่วยทำให้อาหาร
...........................
 อ่อนนิ่ม และน้ำลายนี้ยังเป็นน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่ช่วยย่อยอาหารประเภทแป้งด้วย นอกจากนี้ยังมีลิ้นที่มีหน้าที่ 
........................... 
ในการคลุกเคล้าอาหารให้ได้รับการบดเคี้ยว และได้รับน้ำย่อยจากน้ำลายอย่างทั่วถึง 
.......................
2.หลอดอาหาร เป็นท่อยาวที่ติดอยู่ระหว่างปากกับกระเพาะอาหาร เป็นทางผ่านของอาหารจากปากมาสู่
...........................กระเพาะอาหาร
.......................
3. กระเพาะอาหาร มีหน้าสร้างน้ำย่อย เพื่อย่อยอาหารต่างๆ 
.......................
4. ลำไส้เล็กมีลักษณะเป็นท่อยาว ลำไส้กเล็กทำหน้าที่ย่อยอาหารที่ส่งมาจากกระเพาะและจะดูดซึมอาหารที่
........................... ย่อยสลายแล้วสู่กระแสเลือดและน้ำเหลือง ส่วนกากอาหารจะส่งไปยังลำไส้ใหญ่
.......................5. ลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนที่รับกากอาหารจากลำไส้เล็ก ซึ่งจะไม่มีการย่อยอาหารที่ลำไส้ใหญ่ )

.................
16. ระบบขับถ่าย ทำหน้าที่อะไร
.......................
 (ทำหน้าที่กรั่นกรองของเสียของร่างกายในรูปแบบต่างๆ)
 
.................
17. ยกตัวอย่างอวัยวะในระบบขับถ่าย
.......................
 (ไต ลำไส้ใหญ่ ต่อมเหงื่อ ปอด)
 
.................
18. ไต ทำหน้าที่อะไร 
.......................
 (ทำหน้าที่กรั่นกรองของเสียออกจากเลือด และขับออกมาเป็นปัสสาวะ)
 

.................
19. ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่อะไร 
.......................
(ขับกากอาหารที่เหลือจากการย่อยอาหาร แล้วขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระทางทวารหนัก)
 

.................
20. ต่อมเหงื่อ ทำหน้าที่อะไร 
.......................
(เป็นต่อมที่อยู่ใต้ผิวหนัง ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด)
 

.................
21. ปอด ทำหน้าที่อะไร 
.......................
 (ขับถ่ายของเสียที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการหายใจออก)
 

.................
22. ระบบวงจรโลหิต ทำหน้าที่อะไร 
.......................
 (มีหน้าที่สำคัญในการลำเลียงอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยการไหลเวียนของเลือด)
 

.................
23. อวัยวะในระบบวงจรโลหิตมีอะไรบ้าง
.......................
(หัวใจ หลอดเลือด)
 

.................
24. หัวใจ ทำหน้าที่อะไร 
.......................
 (หัวใจมีหน้าที่สำคัญในการสูบฉีดโลหิต)
 
.................
25. หัวใจมีลักษณะอย่างไร 
.......................
(หัวใจมีรูปร่างคล้ายดอกบัวตูม มีขนาดเท่ากับกำปั้นของเจ้าของ ภายในหัวใจแบ่งออกเป็น 4 ห้อง 
....................... หัวใจด้านขวาทำหน้าที่รับเลือดดำจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย แล้วส่งไปฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงที่ปอด
....................... เมื่อเป็นเลือดแดงแล้วจะถูกส่งไปยังหัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายเพื่อสูบฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
....................... ของร่างกาย)
 

.................
26. ระบบหายใจ ทำหน้าที่อะไร 
.......................
 (ระบบหายใจเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซในร่างกายของสิ่งมีชีวิต โดยนำก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย
....................... แล้วนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่ร่างกายไม่ต้องการออกมา)
 
.................
27. ระบบหายใจประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้าง
.......................
(จมูก ช่องจมูก หลอดลม ปอด ถุงลม)
 

--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ