วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉลย : ตัวอักษรสีแดง)

--------------------------------------------------------------------------------

1. ข้อใดเป็นคำ

        ก. ว่ายน้ำ

        ข. กระโดดสูง

        ค. กระเป๋า

        ง. กบกระโดด

2. คำใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า

     " พระพิฆเนศ "

ก. ประดิษฐาน

        ข. โบราณวัตถุ

 ค. พระราชดำริ

 ง. งานนักขัตฤกษ์

3. คำราชาศัพท์ในข้อใดใช้กับพระมหากษัตริย์

  ก. กิน

  ข. ฉัน

  ค. เสวย

  ง. รับประทาน

4.  คำใดเป็นคำซ้อน

  ก. ถูเรือน

  ข. ขวัญเรือน

  ค. บ้านเรือน

  ง. ผีเรือน

 

 

6.  คำในข้อใดเป็นคำควบกล้ำทั้งหมด

       ก.  ฉะเชิงเทรา    เว้าแหว่ง

       ข.  สนาม      กล้วย

       ค. เกรงใจ    แหวนหมั้น

       ง.  ต้นไทร    กว้างขวาง

7.  คำในข้อใดเป็นคำควบแท้

      ก.  ครอบครัว

      ข.  สร้อยคอ

      ค.  ทรุดโทรม

      ง.  แทรกแซง

8.  คำในข้อใดเป็นคำอักษรนำ

     ก. โคลงสี่

     ข.  หญิงหม้าย

     ค.  ปลอบขวัญ

     ง.  ความอยาก

9. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง

     ก.  พุทรา            อ่านว่า   พุด-รา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     ข. นิทรา             อ่านว่า   นิด-ทรา

     ค. ปีกลาย           อ่านว่า   ปีก-ลาย

     ง.  ปลากราย       อ่านว่า   ปลากราย

5 . ข้อใดเป็นภาษาเขียน

      ก.  เอาไงดี

      ข. ข้อสอบกล้วยมาก

      ค. งานยุ่งชะมัด

      ง. เป็นอย่างไร

10. ประโยคในข้อใดเป็นประโยคสามส่วน

       ก. ไม้บรรทัดหัก

     ข. แม่ขายขนม

       ค. น้องนอน

       ง. นกบินเร็ว

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉลย : ตัวอักษรสีแดง)

๑. การเกิดประจำเดือนในเพศหญิงบอกให้ทราบถึงเรื่องใด

    ก. แสดงถึงวัยเด็ก

    ข. มีการเจริญเติบโตเต็มที่

    ค. พร้อมสำหรับการขยายเผ่าพันธุ์

    ง. ถูกต้องทุกข้อ

๒. อาหารชนิดใดถูกย่อยเป็นอันดับแรก

     ก. ไก่ย่าง

     ข. ขนมปัง

     ค. ปลาทอด

    ง. หมูทอด

๓. อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อย่อยสมบูรณ์แล้วจะได้สารในข้อใด

    ก. กูลโคส

    ข. กลีเซอรอล

    ค. กรดอะมิโน

    ง. กรดไขมัน

๔. ร่างกายได้รับพลังงานจากกระบวนการใดของร่างกาย

     ก. กระบวนการย่อยอาหาร

     ข. กระบวนการหมุนเวียนโลหิต

     ค. กระบวนการหายใจ

     ง. กระบวนการขับถ่าย

๕. สารเสพติดในข้อใดที่ออกฤทธิ์ทั้งกดประสาทและหลอนประสาท

     ก. ฝิ่น                       ข. กระท่อม

     ค. กัญชา                   ง. กาแฟ

๖. อาหารมื้อใดมีความสำคัญและจำเป็นที่สุด

     ก. มื้อเช้า

     ข. มื้อกลางวัน

     ค. มื้อเย็น

     ง. ทุกมื้อ

๗. ผลไม้ทั้งหมดให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต เช่นเดียวกับข้าว ยกเว้น ข้อใด

    ก. มะละกอ

      ข. กล้วย

      ค. มะม่วงสุก

      ง. ทุเรียน

๘. สารอาหารในข้อใด ไม่ใช่สารอาหารที่ให้พลังงาน

     ก. โปรตีน

     ข. วิตามิน

     ค. คาร์โบไฮเดรต

     ง. ไขมัน

๙. สาเหตุใดที่ทำให้โลกเกิดกลางวันและกลางคืน

    ก. โลกมีการหมุนรอบตัวเอง

    ข. ดวงอาทิตย์มีการหมุนรอบตัวเอง

    ค. ดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเอง

    ง. โลกมีการโคจรรอบดวงอาทิตย์

๑๐. ข้อใดเป็นลักษณะดวงจันทร์ข้างแรม

    ก. หันด้านมืดไปทางทิศตะวันตก

    ข. หันด้านมืดไปทางทิศตะวันออก

    ค. หันด้านมืดไปทางทิศใต้

    ง. หันด้านมืดไปทางทิศเหนือ

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (เฉลย : ตัวอักษรสีแดง)

----------------------------------------------------------------------------

1.  320,451  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด

            ก.  หลักร้อย                               ข.  หลักพัน

            ค.  หลักหมื่น                              ง.  หลักแสน

 

2.  ค่า  7   ใน  127,045   มีค่าเท่าไร 

            ก.  70                                       ข.  700

            ค.  7,000                                  ง.  70,000

 

3.  35,842+2,986 = 3,004 + ¨

            ก.  35,824                                ข.  5,824

            ค.  33,954                                ง.  22,648

 

4.  ดาวมีเงิน  52,000  บาท  แบ่งให้น้องเดือนไป  3,600  บาท  ดาวเหลือเงินกี่บาท

            ก.  48,400                                ข.  46,800

            ค.  44,680                                ง.  42,470

 

5.  สุดามีเงินอยู่  22,000  บาท  ต้องการซื้อโน้ตบุ๊คราคา  29,900  บาท  สุดาต้องเพิ่มเงินอีกเท่าใด

            ก.  7,600  บาท                          ข.  7,700  บาท

ค.  7,800  บาท                          ง.  7,900  บาท

 

6.      

       A                                   B

     จากรูปเป็นสัญลักษณ์แทนข้อใด

            ก.  เส้นตรง  AB                    ข.  ส่วนของเส้นตรง  AB

            ค.  รังสี  AB                          ง.  ระนาบ  AB

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
----------------------------------------------------------------------------

 

 
7.) 

            จากรูปมุมใดแทนจุดยอดมุม

            ก.  มุม                                   ข.  มุม 

            ค.  มุม                                   ง.  มุม  ก ข ค

 

8)  1.344 ÷ 24  =  ¨

        ก.  50                                      ข.  52

            ค.  54                                      ง.  56

 

9)  เต้ยเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนใช้เวลา  90  นาที  เท่ากับกี่ชั่วโมง

            ก.  1  ชั่วโมง                            ข.  1  ชั่วโมง  20  นาที

            ค.  1  ชั่วโมง  30  นาที ง.  1  ชั่วโมง  50  นาที

 

10)      1 + 1   =  ¨

        2    2

        ก.   1                                       ข.   3

            4                                              4   

 


            ค.   1                                       ง.  1

                  2   

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ข้อสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (เฉลย  สีแดง)

๑.ข้อใดมีเสียงตัวสะกดตรงกับคำว่า "กฎเกณฑ์"

       ก. สุขสันต์

ข. ญาติมิตร

ค. เหตุการณ์

ง. โจทย์เลข

 

๒. คำในข้อใดใช้ตัวการันต์ต่างกัน

      ก. รถยน_      สวดมน_

     ข. สงกราน_  อนัน_

     ค. กฎเกณ_   ไพรสณ_

     ง. ไตรรง_    ไตรยาง_

 

๓. คำอ่านในข้อใดเมื่อเขียนเป็นคำแล้วออกเสียงอะ แต่ไม่มีรูปสระอะ

     ก. ทะ-นุ-บำ-รุง

     ข. ทะ- ยอย

     ค.ทะ-มึน

     ง. ทะ-มัด-ทะ-แมง

 

๔. ข้อใดเป็นคำกริยาทั้ง 2 คำ

      ก. วิ่ง  เล่น

      ข. พยัก  หน้า

       ค. ถอน  ผัก

       ง. ยก  ถุง

 

๕. ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

     ก. วันพ่อตรงกับวันที่เท่าใด

     ข. คืนนี้พระจันทร์สว่างกว่าค่ำคืนใด

   ค. ต้นไม้ปรุงอาหารและหายใจทางใด

    ง. ต้นบอระเพ็ดเติบโตได้ดีในดินลักษณะใด

 

๖. ข้อใดมีคำคล้องจอง

      ก. รู้อย่างเป็ด

      ข. รู้ยาวรู้สั้น

      ค. รู้มากยากนาน

      ง. รู้จักเก็บรู้จักงำ

 

 

๗. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้

      ก. นกเอยนกน้อยน้อย

    ข. บินล่องเลยเป็นสุขศรี

      ค. ขนขาวราวสำลี

      ง. อากาศดีไม่มีภัย

 

๘. "เห็นกงจักรเป็นดอกบัว" มีความหมายว่าอย่างไร

      ก. เห็นดีเป็นชั่ว

      ข. เห็นถูกเป็นผิด

      ค. เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง

      ง. เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

 

๙. ข้อใดเป็นคำขวัญ

     ก. ขับรถดีรับรองปลอดภัย

     ข. ขับรถดีต้องไม่เร็วเกินไป

     ค. รักคน รักรถ ขับตามกฎจราจร

     ง. รักครอบครัว รักชีวิต โปรดขับช้าๆ

 

๑๐. "ต้นไม้กำลัง __ ดอกออกใบเต็มต้น"

      ก. ผลิ

      ข. ผุด

      ค. โผล่

     ง. เผยอ

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 3  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

 

1.    ประโยคในข้อใดเป็นจริง

ก.    3,425 < 4,524

ข.    3,005 > 3,500

ค.    5,041  > 5,014

ง.     4,251  < 4<125

2.    ข้อใดเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามาก

.  1,319              1,139               2,310               3,510

.  2,315              2,351               3,511               5,310

.  1,532              2,435               2,354               3,252

.  5,310               3,511               2,351               2,315

3.    จำนวนในข้อใดอ่านได้ถูกต้อง

ก.    11,011  อ่านว่า  หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ด

ข.    20,501  อ่านว่า  สองหมื่นห้าร้อยหนึ่ง

ค.    50,301  อ่านว่า  ห้าหมื่นสามร้อยหนึ่ง

ง.     70,101  อ่านว่า  เจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเอ็ด

4.   12,345         12,370          12,395,                ,    12,445

      จำนวนใน                 คือจำนวนใด

ก.    12,396

ข.    12,410

ค.    12,420

ง.     12,425

5.  ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ในจำนวน 79,865   มีค่าต่างกันเท่าไร

ก.    1

ข.    6,200

ค.    62,000

ง.     69,200

6. ผลลัพธ์ของ 79,341 + 10,159 มีค่าเท่าไร

ก.    89,400

ข.    89,490

ค.    89,500

ง.     90,500

 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 3  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

 

7.  "มีแตงโม 2,300 ผล ขายไป 1,984 ผล แล้วซื้อมาเพิ่มอีก 2,500 ผล รวมแล้วมีแตงโมกี่ผล" เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ก.    (2,300 – 1,984) + 2,500 =  o

ข.    2,300 + 1,984 + 2,500 =  o

ค.    (2,300 + 2,500) + 1,984  = o

ง.     (2,500 + 2,300) – 1,984 = o

 8.  พ่อได้เงินเดือน 7,250 บาท แม่ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าพ่อ 1,175 บาท แม่ได้รับเงินเดือนกี่บาท

ก.    6,075  บาท

ข.    6,085  บาท

ค.    6,185  บาท

ง.     8,425  บาท

9.  ซื้อแตงโม    115  บาท  ทุเรียน  210  บาท  มังคุด  154   บาท  ให้เงิน  1,000  บาท  จะได้รับเงินทอนเท่าไร

ก.    521  บาท

ข.    511  บาท

ค.    501  บาท

ง.     409  บาท

10.  จากแบบรูป   6   4   7   3   6   4   7   3   6   4   ……   จำนวนที่ 30 คือจำนวนใด

ก.    6

ข.    4

ค.    7

ง.     3

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป. 3  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

 

1.  ข้อใดเป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

            ก.  สีผิว                                               ข.  ความโกรธ

            ค.  อารมณ์ขัน                                      ง.  เขียนหนังสือสวย

2.  เราควรมีรูปร่างหน้าตาเหมือนใครมากที่สุด

            ก.  พ่อกับแม่                                        ข.  ปู่กับย่า

            ค.  ตากับยาย                                       ง.  ลุงกับป้า

3.  สิ่งมีชีวิตในข้อใดสามารถเปลี่ยนสีผิวไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้

            ก.  กิ้งก่า                                              ข.  จระเข้

            ค.  แมงมุม                                           ง.  แมลงวัน

4.  กระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนามเพราะอะไร

            ก.  ป้องกันศัตรู                                    ข.  เพื่อลดการคายน้ำ

            ค.  เพื่อความสวยงาม                          ง.  เพื่อเป็นมือยึดเกาะ

5.  พ่อสุนัขขนสีขาวผสมพันธุ์กับแม่สุนัขขนสีน้ำตาลออกลูกมา 2 ตัวมีขนสีขาวทั้งหมด แสดงว่าขนสีใดเป็นลักษณะเด่น

        ก.  ขนสีน้ำตาล                                   ข.  ขนสีขาว

            ค.  ขนสีดำ                                          ง.  ขนสีขาวปนน้ำตาล

6.  ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งใด

            ก.  อากาศเสีย                                      ข.  น้ำเสีย

            ค.  เสียงดัง                                          ง.  ดินเสื่อมโทรม

7.  การกระทำในข้อใดเป็นการทำลายทรัพยากรดิน

            ก.  ใส่ปุ๋ยคอก                                      ข.  ขุดหน้าดินไปขาย

            ค.  ปลูกพืชตระกูลถั่ว                         ง.  ปลูกพืชคลุมดิน

8.  กระดาษเป็นวัสดุที่นำมาผลิตสิ่งต่างๆมาก แต่ปัจจุบันถูกแทนที่โดยพลาสติก ยกเว้น ของใช้ชนิดใดที่ต้องใช้กระดาษ

            ก.  ถุง                                                  ข.  หนังสือ

            ค.  กล่อง                                             ง.  จาน

 

 

 

 

 

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป. 3  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

 

9.  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดจากแหล่งน้ำเน่าเสีย

            ก.  พืชน้ำเจริญเติบโตดี

            ข.  สัตว์น้ำขาดแหล่งที่อยู่อาศัย

            ค.  มนุษย์ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้

        ง.  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนทำให้เสียสุขภาพ

 10.  ความสัมพันธ์ระหว่างหนอนกับใบไม้ เป็นแบบใด

            ก.  พึ่งพากัน                                        ข.  ผู้ล่ากับเหยื่อ

            ค.  อิงอาศัย                                          ง.  ปรสิต

 


 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ