วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่  2

ประถมศึกษาปีที่  4 - 6                                                                                                                      ชุดที่  5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                                         (จำนวน  100  ข้อ)

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง  หรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

1.    ข้อใดอ่านถูกต้อง

        1)  เดียรัจฉาน  อ่านว่า  เด - รัด - ฉาน          2)  วชิรญาณ  อ่านว่า  วะ - ชิ - ระ - ยาน

        3)  มหรสพ  อ่านว่า มะ - หะ - ระ - สบ      4)  ปราศจาก  อ่านว่า  ปราด - จาก

 

2.    ข้อใดอ่านต่างจากพวก

        1)  ปราบปราม                                                     2)  ครื้นเครง

        3)  สมาน                                                              4)  กลมกล่อม

 

3.    ข้อใดอ่านอย่างอักษรนำ

        1)  คัดลอก                                                            2)  เผอิญ

        3)  ต่อเนื่อง                                                          4)  ถ่องแท้

 

4.    ข้อใดเขียนสะกดตามมาตราแม่กนทุกคำ

        1)  เพชร  วานร                                                   2)  วันสารท  จราจร

        3)  ตักบาตร  ฉัตร                                               4)  อักษร  สังหรณ์

 

5.    คำใดอ่านออกเสียงออทุกคำ

        1)  อพยพ  กิจกรรม                                            2)  นงคราญ  ทมิฬ

        3)  จระเข้  มรคา                                                 4)  นพรัตน์  เคารพ

 

6.    ข้อใดเขียนถูกต้องทั้ง  2  คำ

        1)  อัธยาศัย  ปราศรัย                                         2)  ปราณีต  ทัศนศิลป์

        3)  ฤทธิ์  ขี้เท่า                                                     4)  พันธุ์ไม้  ตระกร้า

 

7.    ข้อใดเขียนสะกดถูก

        1)  ไพรสันต์                                                        2)  เขตขัณฑ์

        3)  บรรพต                                                            4)  อรรนพ

8.    ข้อใดใช้ลักษณะนามถูกต้อง

        1)  ค้อนเต้านั้นไปไหน                                      2)  ร่มอันใหญ่กันฝนได้ดี

        3)  ขลุ่ยลำแรกอันเล็กกว่าลำใหญ่                    4)  กำไล  2  อันใส่เป็นมงคล

 

9.    ข้อใดเป็นคำวิสามานยนาม

        1)  ทหาร  ตำรวจ                                                                2)  หมอ  พยาบาล

        3)  นักเรียน  ครู                                                  4)  ราชวิถี  บิ๊กซี

 

10.  ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ตรงกับรูปวรรณยุกต์

        1)  น้า  น้อง                                                         2)  โน้ต  ว่า

        3)  บ้าน  แก้ว                                                       4)  ใส่  ว่าง

 

11.  อักษรกลุ่มใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ  5  เสียง

        1)  อักษรสูง                                                         2)  อักษรกลาง

        3)  อักษรต่ำ                                                          4)  อักษรเดี่ยว  อักษรคู่

 

12.  อักษรต่ำ        มีเสียงคู่กับอักษรข้อใด

        1)                                                                        2)   

        3)                                                                         4) 

 

13.  ข้อใดเรียงสระตามพจนานุกรมถูกต้อง

        1)  –    –ะ    –ัวะ                                          2)  –า    –ำ    –

3)  เ–ิ    เ–อ    เ –ี                                                        4)  เ–า    เ–ะ    เ–าะ

 

14.  พจนานุกรมแบ่งหน้ากระดาษอย่างไร

        1)  ซีกล่าง  ซีกบน                                              2)  ซีกซ้าย  ซีกขวา

        3)  ซีกหน้า  ซีกหลัง                                          4)  ซีกบน  ซีกกลาง  ซีกล่าง

 

15.  จะค้นหาคำว่า  ทรัพย์  จะเปิดพจนานุกรมในข้อใด

        1)  หมวด  ทร                                                      2)  หมวด 

        3)  หมวด                                                          4)  ดูคำว่า  ทรัพย์

 

 

16.  ข้อใดไม่มีคำพ้องเสียง

        1)  ดอกไม้กับผึ้งต่างได้พึ่งพาอาศัยกัน

        2)  คนที่เคี่ยวน้ำตาลคนนั้นมีเขี้ยวเสือ

        3)  ตลาดน้ำมีผลไม้ขายหลายชนิด

        4)  นักเรียนจดภาษาฝรั่งเศสไว้ในเศษกระดาษ

 

17.  ข้อใดคือความหมายของคำพ้องรูป

        1)  คำที่อ่านและเขียนเหมือนกัน

        2)  คำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกัน

        3)  คำที่อ่านเหมือนกันมีความหมายเดียวกัน

        4)  คำที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน

 

18.  ข้อใดไม่เป็นอักษรควบแท้

        1)  โปรยปราย                                                      2)  ปลดเปลื้อง

        3)  ไคลคลา                                                          4)  ศรัทธา

 

19.  ข้อใดอ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้า

        1)  เคว้งคว้าง                                                       2)  โค้งผีสิง

        3)  คลาดเคลื่อน                                                   4)  พร้อมเพรียง

 

20.  ข้อใดคือพยัญชนะที่ใช้สะกดในมาตราแม่  กด

        1)                                                                          2)       

        3)                                                            4)   

 

21.  ข้อใดมีคำคล้องจอง

        1)  สวรรค์มีตา                                                     2)  ด้านได้อายอด

        3)  ข้าเก่าเต่าเลี้ยง                                                                4)  ผักชีโรยหน้า

 

22.  ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

        1)  ฉันอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเงิน                      2)  น้ำและอาหารเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ

        3)  ตำรวจจับผู้ร้ายได้ทุกคน                              4)  เพื่อนและครูกินจุทั้งคู่

 

 

23.  ข้อใดออกเสียงอ่าน  5  พยางค์

        1)  นครพนม                                                       2)  สกลนคร

        3)  ประจวบคีรีขันธ์                                            4)  กรุงเทพมหานคร

 

24.  ข้อใดเป็นประโยคคำสั่ง

        1)  กินเสีย                                                             2)  กินสิ

        3)  กินซินะ                                                          4)  กินเถอะนะ

 

25.  ข้อใดเป็นประโยคความรวม

        1)  รัฐบาลส่งเสริมการเกษตร                           2)  ทหารยิงผู้ก่อการร้าย

        3)  คุณย่าป้อนน้ำกับนมให้หลานกิน              4)  หลานนอนเล่นอยู่บนเตียง

 

26.  ข้อใดใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง

        1)  เขาเดินทางโดยรถยนต์                                2)  ว่าวติดอยู่บนต้นไม้

        3)  ฉันถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์                 4)  ฉันซ่อนเงินไว้ใต้หมอน

 

27.  ข้อใดใช้อักษรย่อถูกต้อง

        1)  ต.ช.ด.                                                             2)  ก.ก.

        3)  จศ.                                                                   4)  37ْ ฟ.

 

28.  คำว่า  พ.ศ.  ย่อมาจากคำว่าอะไร

        1)  จุลศักราช                                                        2)  พุทธศักราช

        3)  ทศวรรษ                                                          4)  พจนานุกรม

 

29.  สำนวนในข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง

        1)  ใกล้เกลือกินด่าง                                            2)  ปลาติดหน้าแห

        3)  ไก่ได้พลอย                                                    4)  ขนทรายเข้าวัด

 

30.  ข้อใดใช้คำไม่ตรงตามความหมาย

        1)  เขาดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าจึงเป็นลูกทรพี

        2)  เขาว่านอนสอยง่ายจึงควรได้รับความสนใจ

        3)  เขาขยันทำงานแบบหนังเอาเบาสู้

        4)  เขาทำงานชิ้นนี้เหมือนพายเรือทวนน้ำ  ช่างยากลำบากจริง

31.  ข้อใดมีคำวิเศษณ์ขยายคำนามที่เป็นประธาน

        1)  กรงเหล็กมีไว้ขังนักโทษ                             2)  ฉันพักอยู่ห้อง  206

        3)  ทุกคนรักษากฎหมาย                                   4)  ผ้าม่านซักสะอาดแล้ว

 

32.  ข้อใดเป็นกลุ่มคำ

        1)  นกบิน                                                             2)  ไก่ขัน

        3)  ทบทวนตำรา                                                  4)  นาฬิกาทราย

 

33.  ข้อใดวรรคหน้าและวรรคหลังไม่สัมผัสกัน

        1)  แม่ไก่อยู่ในตะกร้า  ไข่ไข่มาสี่ห้าใบ

        2)  ปูแสมและปูนา  กะปูเปรี้ยวปูทะเล

        3)  หมาใหญ่ก็ไล่เห่า  หมูในเล้าแลดูหมา

        4)  ปลาทูอยู่ทะเล  ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี

 

34.  ข้อใดไม่ใช่เพลงประกอบการเล่นของเด็กไทย

        1)  มอญซ่อนผ้า                                                  2)  รีรีข้าวสาร

        3)  นกขมิ้น                                                          4)  โพงพาง

 

35.  ข้อใดเป็นประโยคเชิญชวน

        1)  กลับบ้านกันเถอะ                                         2)  วางปากกาได้แล้ว

        3)  อย่าส่งเสียงดัง                                               4)  ฉันไม่ไปศูนย์การค้า

 

36.  ประโยคในข้อใดมีใจความเป็นเหตุเป็นผล

        1)  ถึงฝนจะตกฉันก็จะไป                                 2)  สมปราชญ์มีความรับผิดชอบดังนั้นทุกคนจึงไว้ใจ

        3)  ฉันชอบทั้งไม้ดอกและไม้ใบ                     4)  หนึ่งและหนิงเป็นนักกีฬาของโรงเรียน

 

37.  ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

        1)  พระร่วงเจ้าทรงดำริง่าบุตรรามัญน้อยนี้ฉลาดนัก

        2)  พระร่วงเจ้าทรงพระเมตตาประชาชน

        3)  พระร่วงเจ้าทอดพระเนตรช้างอยู่

        4)  พระร่วงเจ้าทรงเสด็จไป    โรงช้าง

 

 

38.  ข้อใดใช้คำสุภาพถูกต้อง

        1)  นกอีแร้งชอบกินซากศพ                             2)  ผัวข้าใครอย่าแตะ

        3)  ฉันชอบผัดถั่วเพาะ                                       4)  งัวตัวนี้ราคาแพง

 

39.  เครื่องหมาย  ?  เรียกว่าอะไร

        1)  บุพสัญญา                                                       2)  อัญประกาศ

        3)  ปรัศนี                                                              4)  อัศเจรีย์

 

40.  ข้อใดเป็นสำนวนที่มีการเปรียบเทียบ

        1)  น้ำขึ้นให้รีบตัก                                              2)  ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

        3)  ซนเหมือนลิง                                                                4)  ขนทรายเข้าวัด

 

41.                                  "ภาษิตว่าถ้ารักวัวให้ผูก                     แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ

                        ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ                              ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป"

                                                                                                                        (ฐะปะนีย์)

        คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด

        1)  กลอนสี่                                                           2)  กลอนหก

        3)  กลอนแปด                                                      4)  กลอนภาษิต

 

42.  จากข้อ  41  คำประพันธ์นี้ตรงกับข้อใด

        1)  วัวหายล้อมคอก                                             2)  รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

        3)  วัวใครเข้าคอกคนนั้น                                   4)  อัฐยายซื้อขนมยาย

 

43.  จากข้อ  41  ข้อใดเป็นสัมผัสสระ

        1)  ให้ - ให้                                                          2)  ให้ - ตี

        3)  ปรือ - ถือ                                                        4)  เหลือ - ปรือ

 

44.  จากข้อ  41  มีใจความวรรคใดที่แสดงข้อเท็จจริง

        1)  ภาษิตว่าถ้ารักวัวก็ให้ผูก                               2)  แต่รักลูกให้ตีจะดีหรือ

        3)  ถ้าลูกไม่เหลือขอพอฝึกปรือ                       4)  ไม่ควรถือไม้ขู่อยู่เรื่อยไป

 

 

 

45.  ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

        1)  จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคเหนือของไทย

        2)  ฝนไม่น่าตกหน้าหนาว

        3)  กล้วยน้ำว้าจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง

        4)  เล็บมือนางเป็นชื่อกล้วยชนิดหนึ่ง

 

46.  จดหมายที่เขียนถามทุกข์สุขของเพื่อนจัดเป็นจดหมายประเภทใด

        1)  จดหมายธุรกิจ                                                2)  จดหมายกิจธุระ

        3)  จดหมายส่วนตัว                                            4)  จดหมายราชการ

 

47.  คำขึ้นต้นจดหมายที่เขียนถึงพระภิกษุ  ข้อใดถูกต้อง

        1)  ถึงเจ้าอาวาส  ที่นับถือ                                 2)  ถึงเจ้าอาวาส  ที่เคารพอย่างสูง

        3)  นมัสการ  เจ้าอาวาส                                     4)  นมัสการเจ้าอาวาสด้วยความเคารพ

 

48.  คำราชาศัพท์จดหมายของพระเจ้าแผ่นดินคือข้อใด

        1)  ลิขิต                                                                 2)  สาสน์

        3)  ลายพระหัตถ์                                                 4)  พระราชหัตถเลขา

 

49.  ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม

        1)  เย็นนี้ไปปาร์ตี้กันนะ                                    2)  หมู่นี้ภาคใต้มีบึ้มกันทุกวัน

        3)  ถึงเวลาชมข่าวกีฬากันแล้ว                         4)  ข้อสอบชุดนี้โหดจริง ๆ

 

50.  ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม

        1)  คุณดื่มนมหรือยัง                                          2)  ของแค่นี้กล้วย ๆ  ไม่เห็นมีปัญหาอะไร

        3)  แม่ขอผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน           4)  เพื่อนรักเราไม่ได้พบกันนานแล้ว

 

51.  "การทำงานย่อมต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดา  แต่เมื่อพักผ่อนแล้วความเหนื่อยก็จะหายไป"  ข้อความนี้ใช้โวหารใดเขียน

        1)  บรรยายโวหาร                                               2)  พรรณนาโวหาร

        3)  เทศนาโวหาร                                                 4)  สาธกโวหาร

 

 

 

52.  จากข้อ  51  ใจความนี้ให้ข้อคิดในแง่ใด

        1)  ให้ระวังรักษาสุขภาพ                                  2)  ไม่ควรท้อถอยในการทำงาน

        3)  การทำงานต้องเหนื่อย                                 4)  การนอนหลับพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดี

 

53.  สมิงพระรามเป็นทหารเอกของชนชาติ...............ควรเติมคำใดในช่องว่าง

        1)  พม่า                                                                 2)  มอญ

        3)  ไทย                                                                  4)  ลาว

 

54.                                  "น้ำเอ๋ย  น้ำใส                    เหมือนน้ำใจผุดผ่องไม่หมองศรี

                        เปี่ยมด้วยเมตตาและปรานี ผูกไมตรียั่งยืนชวนชื่นบาน"

        บทประพันธ์นี้เปรียบน้ำใสกับข้อใด

        1)  น้ำใจที่ปราศจากความเศร้าหมอง              2)  น้ำใจที่ชื่นบาน  ผ่องใส่

        3)  น้ำใจผ่องใส                                                   4)  น้ำใจที่ต้องการผูกมิตร

 

55.  จากข้อ  54  คำประพันธ์นี้สัมพันธ์กับการกระทำของใครมากที่สุด

        1)  ฝนยืมการบ้านเพื่อนมาลอก                       2)  อ้อยทำงานด้วยความซื่อสัตย์

        3)  มดเข้าร่วมโครงการปลูกป่า                        4)  นิดช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียนทุกเช้า

 

56.  จากข้อ  54  ผู้เขียนใช้คำประพันธ์ในข้อใดเขียน

        1)  กลอนดอกสร้อย                                            2)  กลอนสี่

        3)  กลอนหก                                                        4)  กลอนสุภาพ

 

57.  ข้อใดเป็นสำนวน  3  คำ  ทั้งหมด

        1)  เค็ม  ตาขาว                                                    2)  ยกเมฆ  ชุบมือเปิบ

        3)  ไก่ได้พลอย  เสือติดจั่น                                4)  สีซอให้ควายฟัง  น้ำลดตอผุด

 

58.  คำข้อใดมีความหมายต่างไปจากพวก

        1)  สุริยะ                                                               2)  ไถง

        3)  สูรย์                                                                  4)  ศศิธร

 

 

 

 

59.  สิ่งที่สำคัญในการเขียนบัตรเชิญคือข้อใด

        1)  ผู้เชิญ  วัน  เวลา  สถานที่

        2)  ผู้เชิญ  จุดประสงค์  วัน  เวลา  สถานที่

        3)  ผู้เชิญ  จุดประสงค์  วัน  เวลา  สถานที่  การแต่งกาย

        4)  ผู้เชิญ  จุดประสงค์  วัน  เวลา  สถานที่  การแต่งกาย  การตอบรับ

 

60.  ข้อใดใช้ภาษาในการเขียนอวยพรถูกต้อง

        1)  ขออวยพรให้เธอโชคดีมีมันนี่ใช้

        2)  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้เจ้านายมีความสุข

        3)  สุขสันต์วันปีใหม่ครับครู

        4)  ขอให้พ่อแม่มีความสุขนะครับ

 

61.  ข้อใดคือจุดประสงค์ของการเขียนโฆษณาสินค้า

        1)  เพื่อแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

        2)  เพื่อเชิญชวนให้ใช้บริการกิจกรรม

        3)  เพื่อเชิญชวนให้ใช้สินค้าที่เสนอ

        4)  ถูกทุกข้อ

 

62.  ข้อใดใช้เว้นวรรคถูกต้อง

        1)  ยุคนี้น้ำ  มัน  ราคาแพง                               2)  ยุคนี้  น้ำมัน  ราคาแพง

        3)  ยุคนี้น้ำมัน  ราคาแพง                                 4)  ยุคนี้  น้ำมันราคาแพง

 

63.  สัมผัสในมีกี่ประเภท

        1)  2  ประเภท                                                     2)  3  ประเภท

        3)  4  ประเภท                                                     4)  5  ประเภท

 

64.  ข้อใดไม่ใช่ประโยค

        1)  น้ำไม่ไหลเป็นน้ำเน่า                                   2)  ฉันจะไปกินอาหารที่ศูนย์การค้า

        3)  เขาทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์                    4)  ลูกสาวผู้จัดการ

 

 

 

 

65.  ข้อใดคือคำตอบของประโยค  "เขาไปอย่างไร"

        1)  เขาไปเมื่อคืนนี้                                              2)  เขาจากฉันไปแล้ว

        3)  เขาไปกับเพื่อน                                              4)  เขาไปโดยรถไฟ

 

66.  สิ่งที่ต้องอ้างถึงในการเขียนรายงานคือข้อใด

        1)  คำนำ                                                               2)  เนื้อเรื่อง

        3)  คำกล่าวขอบคุณ                                            4)  บรรณานุกรม

 

67.  "ลูกจะเลือก...............แบบของบ้านจัด...............ที่เรา...............หาไว้ให้หลายแบบ"  ข้อความนี้ควรเติมคำในข้อใด

        1)  สรรค์  สรร  สัน                                            2)  สรรค์  สรรค์  สรรค์

        3)  สรร  สรรค์  สรร                                          4)  สรร  สรร  สรร

 

68.                                  "ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่               ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ

                        ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ                                      มิหลงใหลใครขอดู"

        คำประพันธ์นี้คือคำประพันธ์ใด

        1)  กาพย์ยานี  11                                                                2)  กาพย์ฉบัง  16

        3)  กาพย์สุรางคนางค์  28                                 4)  กาพย์ห่อโคลง

 

69.  จากข้อ  68  มีคำนามกี่คำ

        1)  2  คำ                                                                                2)  3  คำ

        3)  4  คำ                                                                                4)  5  คำ

 

70.  ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กับการเขียนย่อความ

        1)  คงใช้คำราชาศัพท์ตามเรื่องเดิม

        2)  มีการเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเป็นบุรุษที่  3

        3)  ยังใช้เครื่องหมายต่าง ๆ  ตามเรื่องเดิม

        4)  ก่อนย่อความต้องอ่านเรื่องทั้งหมดก่อน

 

71.  สมหญิงสามารถปรุงอาหารได้หลายอย่าง  คำใดเป็นคำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้

        1)  สวยงาม                                                          2)  ปรับปรุง

        3)  ประกอบ                                                         4)  ต้ม

 

72.  "พระมหาสัตว์ทรงว่ายข้ามมหาสมุทรอยู่เจ็ดวัน  เหมือนว่ายน้ำข้ามวันเดียว"

        ข้อความนี้แสดงถึงสิ่งใด

        1)  ว่ายน้ำไปเรื่อย ๆ

        2)  ว่ายน้ำหยุดบ้างจึงไม่เหนื่อย

        3)  ว่ายน้ำโดยไม่ย่อท้อไม่เหน็ดเหนื่อย

        4)  ว่ายน้ำโดยมีคนช่วยเหลือจึงไม่เหนื่อย

 

73.  "งานวันนี้สนุกจริง ๆ"  คำที่ขีดเส้นใต้ตรงกับภาษาถิ่นอีสานข้อใด

        1)  ม่วนหลาย                                                      2)  หนุกจริง

        3)  มวนแต้ ๆ                                                       4)  สนุกมาก

 

74.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการโต้วาที

        1)  หัวหน้าฝ่ายเสนอ                                          2)  หัวหน้าฝ่ายค้าน

        3)  พิธีกร                                                              4)  ผู้สนับสนุน

 

75.  "ท้าวทุมราชเห็นเช่นนั้นก็ทรงมีความโสมนัสยิ่งนัก"  คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด

        1)  เศร้าใจ                                                             2)  ดีใจ

        3)  ทุกข์ใจ                                                             4)  สุขใจ

 

76.                                  "จะกล่าวถึงพลายงามทรามสวาท                   เฉลียวฉลาดแกล้วกล้าวิชาขยัน

                        เรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ทุกสิ่งอัน                                             หมายประจัญสงครามไม่ขามใคร"

        คำประพันธ์นี้อยู่ในวรรณคดีเรื่องใด

        1)  พระสุธน                                                        2)  ขุนช้างขุนแผน

        3)  ราชาธิราช                                                      4)  พระอภัยมณี

 

77.  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อ  76  หมายถึงข้อใด

        1)  สู้รบ                                                                 2)  ต่อสู้

        3)  ประจัญบาน                                                   4)  ถูกทุกข้อ

 

78.  คำประพันธ์ในข้อ  76  มีกี่คำกลอน

        1)  1  คำกลอน                                                    2)  2  คำกลอน

        3)  3  คำกลอน                                                    4)  4  คำกลอน

 

79.                  "ร่ำพลางนางฉวยบาเดะมา              จากมือซมพลาที่กำมั่น"

        คำว่า  บาเดะ  หมายถึงข้อใด

        1)  ขวาน                                                               2)  ธนู

        3)  มีด                                                                    4)  ค้อน

 

80.  "จากตลาดไปที่พูสีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุจอมพูสี  สร้างในสมัยของเจ้าอนุรุทธ       องค์พระธาตุฉาบด้วยแผ่นทองเหลืองบาง ๆ  และทองคำ  ประชาชนทั้งหลายเรียกว่าพระธาตุ         หลักเมือง"  จากข้อความนี้ชื่อใดที่แตกต่างจากพวก

        1)  พูสี                                                                   2)  พระธาตุจอมพูสี

        3)  พระธาตุหลักเมือง                                        4)  พระธาตุเจ้าอนุรุทธ

 

81.  จากข้อความในข้อ  80  ผู้เขียนเขียนด้วยโวหารใด

        1)  พรรณนาโวหาร                                            2)  สาธกโวหาร

        3)  บรรยายโวหาร                                               4)  เทศนาโวหาร

 

82.  ข้อใดไม่ได้หมายถึงทศกัณฐ์

        1)  ทศพักตร์                                                         2)  ทศเศียร

        3)  ขุนมาร                                                            4)  ขุนกระบี่

 

83.  คำศัพท์ใดที่มีความหมายตรงกับ  "เสื้อ"

        1)  ปั้นเหน่ง                                                         2)  ฉลองพระองค์

        3)  ภูษา                                                                 4)  สนับเพลา

 

84.  รามเกียรติ์ตอนใด  มีสำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณบุพการี

        1)  ศึกทรพี                                                           2)  สุครีพหักฉัตร

        3)  กุมภกรรณทดน้ำ                                           4)  พระรามจองถนน

 

 

 

 

 

 

 

 

        อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  85 - 87

 

เทศกาลผลไม้

                        วันที่  4 - 12  พฤษภาคม    บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง  ตำบลตะพง    อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง

 

85.  ข้อความนี้เป็นเรื่องประเภทใด

        1)  ข่าว                                                                  2)  ประกาศ

        3)  คำขอร้อง                                                        4)  คำชักชวน

 

86.  ข้อความนี้บอกให้รู้เกี่ยวกับเรื่องใด

        1)  เรื่องเทศกาลผลไม้                                        2)  เรื่องงานประมูลตลาด

        3)  เรื่องจังหวัดระยอง                                       4)  ถูกทุกข้อ

 

87.  ข้อความนี้เกิดขึ้นที่ใด

        1)  ภาคเหนือ                                                       2)  ภาคใต้

        3)  ภาคตะวันออก                                               4)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

88.  ศรีปราชญ์เป็นกวีในสมัยรัชกาลใด

        1)  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช                         2)  พระนารายณ์มหาราช

        3)  พระนเรศวรมหาราช                                   4)  พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 

89.  จงเรียงลำดับคำประพันธ์นี้ให้ถูกต้อง

        1    โปรดให้ใช้จินดามณี                                   2    สัมพันธ์ขยายยุโรปไกล

        3    ตำราภาษาไทย                                              4    สมเด็จพระนารายณ์

        1)  4  2  3  1                                                        2)  3  4  1  2

        3)  1  4  3  2                                                        4)  2  3  4  1

 

90.  คำประพันธ์ในข้อ  89  เป็นคำประพันธ์ชนิดใด

        1)  กาพย์ยานี  11                                                                2)  กาพย์ฉบับ  16

        3)  กาพย์สุรางคนางค์  28                                 4)  กาพย์ห่อโคลง

 

 

91.  ผู้ใดเขียนเรื่อง  "เบิ่งบ่ทัน  เบ่งบ่หมด"

        1)  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

        2)  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

        3)  สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

        4)  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 

        จงอ่านบทประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  92 - 95

 

                                        "ให้ท่านท่านจักให้             ตอบสนอง

                        นบท่านท่านจักปอง                            นอบไหว้

                        รักท่านท่านควรครอง                         ความรัก  เรานา

                        สามสิ่งนี้เว้นไว้                                    แต่ผู้ทรชน"

 

92.  คำประพันธ์นี้ให้ข้อแนะนำสั่งสอนในข้อใด

        1)  การไหว้                                                          2)  การครองตน

        3)  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น                                       4)  การเลือกคบคน

 

93.  "ทรชน"  หมายถึงข้อใด

        1)  คนชั่ว                                                              2)  คนมีความรู้

        3)  บัณฑิต                                                            4)  คนดี

 

94.  คำประพันธ์นี้มีสัมผัสนอกที่ถูกต้องในข้อใด

        1)  สนอง - ปอง,  ไหว้ - ไว้

        2)  สนอง - ครอง,  ไหว้ - ไว้

        3)  สนอง - ปอง - ครอง - ไว้

        4)  สนอง - ปอง - ครอง,  ไหว้ - ไว้

 

95.  คำประพันธ์นี้มาจากเรื่องใด

        1)  โคลงกำสรวลศรีปราชญ์                             2)  โคลงโลกนิติ

        3)  โคลงพระราชนิพนธ์  ร. 5                         4)  โคลงสุภาพ

 

 

 

                อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  96 - 99

 

                                "นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้  อาทิ  เสื้อผ้าเด็กอ่อน  2  ชุด  นม  3  กล่อง  กล้วยน้ำว้า  1  หวี  พวงมาลัย  1  พวง  และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก  2 - 3  ดอก  โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง"

                                                                                                                                                                (เดลินิวส์)

 

96.  ข้อความนี้แสดงว่าพบศพคนในข้อใด

        1)  ผู้ชาย                                                               2)  ผู้หญิง

        3)  เด็กวัยรุ่น                                                        4)  ทารก

 

97.  คนไทยมีความเชื่อเรื่องใด

        1)  เรื่องโชคลาภ                                                 2)  เรื่องไสยศาสตร์

        3)  ประเพณี                                                         4)  อยู่ยงคงกระพัน

 

98.  สิ่งของที่นำมาใช้ในพิธีต่าง ๆ  ที่ขาดไม่ได้คือข้อใด

        1)  กล้วย  ธูป                                                       2)  พวงมาลัย  ธูป

        3)  ของใช้  ธูป                                                    4)  เครื่องดื่ม  ธูป

 

99.  ข้อความเป็นเรื่องประเภทใด

        1)  คำเตือน                                                           2)  โฆษณา

        3)  ประกาศ                                                          4)  ข่าว

 

100.    ข้อความใดใช้ภาษาเหมาะสม

            1)  ฆ่าสุดสยอง  3  ศพรวด

            2)  ไฟช็อตโคม่า!  "เสี่ยรับเหมา"  ปีนเสาติดโคม

            3)  เราอนุมัติร่วมทุนไปแล้ว  32  ราย  กว่า  80 %

            4)  วิญญาณหลอนแม่ใจร้ายมาขมา

 

 

ม้วนกระดาษแนวนอน: เอกนรินทร์  เจษฎาสิริ รวบรวม
 

 


                                                       

 


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ