วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

ทดสอบรอบภูมิภาค ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2550

เมื่อนักเรียนเข้าห้องสอบและได้ดู VTR แนะนำโครงการเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบจัดการทดสอบ อธิบายให้นักเรียนทราบตามรายละเอียดดังนี้

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบ :

1.1  ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 100 ข้อ  รวม 28 หน้า (ไม่รวมใบปะหน้าใบแรก) ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง 30 นาที ให้นักเรียนตรวจสอบข้อสอบว่ามีครบทุกหน้าก่อนลงมือทำ

1.2  ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน

a.       ส่วนที่ 1 เศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงินส่วนบุคคล (ภาษาไทย) จำนวน 80 ข้อ (ข้อ 1 80)

b.      ส่วนที่ 2 Financial Literacy and Personal Finance (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ (ข้อ 81 100)

1.3    ข้อสอบแต่ละข้อมี 4  ตัวเลือก คือ 1, 2, 3, 4  ให้นักเรียนเลือกคำตอบในตัวเลือกที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และใช้ดินสอ 2B แรเงาลงในกระดาษคำตอบท่านั้น  หากเปลี่ยนใจต้องลบให้สะอาด ถ้าลบไม่สะอาด เครื่องคอมพิวเตอร์จะอ่านว่าเลือก 2 ข้อ และจะไม่ได้คะแนนในข้อนั้น

1.4    ให้นักเรียนใช้หน้าหลังของกระดาษข้อสอบเป็นกระดาษทด

1.5    ห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบ

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษคำตอบและวิธีการกรอกข้อมูล :

2.1    ให้กรอกรายละเอียดที่หัวกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน (ตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบ)

-                   

ผู้จัดการสอบช่วยบอกนักเรียนให้กรอกไปพร้อมๆ กัน

 
Test Date : วันที่สอบ

-                    Test Time : เวลาสอบ

-                    Building Name : อาคารที่สอบ

-                    Room No. : ชื่อห้องสอบ

-                    First Name : ชื่อผู้เข้าสอบ กรอกเป็นภาษาไทย

-                    Last Name : นามสกุลผู้เข้าสอบ  กรอกเป็นภาษาไทย

-                    Sex :  ทำเครื่องหมายลงบนช่องที่ถูกต้อง (Male = ผู้ชาย, Female = ผู้หญิง)

-                    Registration Number : ให้เขียนรหัสประจำตัวผู้สอบ (เป็นรหัสเดียวกับเลขที่นั่งสอบ) ในช่องว่าง เริ่มตั้งแต่หลักที่ 1-4 (เช่น 0001) และให้แรเงาตัวเลขตามรหัสที่เขียนไว้

2.2    กระดาษคำตอบสำหรับการสอบในครั้งนี้ เป็นกระดาษคำตอบมาตรฐานของศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีจำนวนข้อมากกว่า 100 ข้อ ให้นักเรียนระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ 100 ข้อเท่านั้น (ข้อ 1-100)

2.3   ให้ระมัดระวังการเรียงลำดับข้อให้ดี ในคอลัมน์ที่ 5-9 ด้านขวามือ เช่น ในคอลัมน์ที่ 5 ข้อที่ 61 จะต่อด้วยข้อ 106  ดังนั้นเมื่อจะทำข้อ 62 ต้องขึ้นคอลัมน์ใหม่ในคอลัมน์ที่ 6 เพื่อทำข้อ 62-72 และขึ้นคอลัมน์ที่ 7 เพื่อทำข้อ 73-83 เป็นต้น ให้นักเรียนสังเกตง่ายๆ ใน 5 คอลัมน์ด้านขวามือ ให้ระบายลงเฉพาะส่วนบนของเส้นแบ่งหน้ากระดาษเท่านั้น (ให้ผู้สอบชี้ให้นักเรียนดูด้วย)

 

3. การทำข้อสอบ :

3.1   นักเรียนมีเวลาในการทำข้อสอบรวมเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที  เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สอดกระดาษคำตอบไว้ในข้อสอบ คว่ำไว้บนโต๊ะ และออกจากห้อง

3.2   ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบเท่านั้น

3.3   หากพบผู้ทำการทุจริตในการสอบ ผู้ทุจริตและทีมอื่นๆ ที่มาจากสถานศึกษาเดียวกันจะถูกเชิญออกนอกห้องสอบทันที

 

4. หลักเกณฑ์การให้คะแนน :

·        ตอบถูกได้ 2 คะแนน

·        ตอบผิด ติดลบ 1 คะแนน

·        ไม่ใส่คำตอบ ได้ 0 คะแนน

 

5. การคิดคะแนนทีมที่จะได้เข้ารอบ

            การสอบในครั้งนี้ จะเป็นการสอบแบบต่างคนต่างทำ  จากนั้นจะนำคะแนนของแต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนทีม ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 8 ลำดับแรกของแต่ละภูมิภาคจะได้เข้าสู่การแข่งขันรอบ 32 ทีมที่กรุงเทพฯ ต่อไป

นักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์ www.tsi-thailand.org ได้ในวันที่ 12 กันยายน 2550 เป็นต้นไป

 

~ ขอให้ทุกคนโชคดี ~ เริ่มทำข้อสอบได้ ~

 

*  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ