วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 
(ตอนที่ 1)
.....................1. อวัยวะในข้อใด ต่างจากพวก
.....................  ก. ตา หู
.....................  ข. ผิวหนัง ตา
.....................  ค. หัวใจ ปอด
.....................  ง. ปาก จมูก
.....................

.....................2. ข้อใดเป็นคำบรรยายโดยการใช้ประสาทสัมผัสทางตา
..................... ก. นกส่งเสียงร้อง
..................... ข. วันนี้อากาศร้อง
..................... ค. มะลิมีกลิ่นหอม
..................... ง. สมชายใส่เสื้อสีแดง

.....................3. ปอด -->ฟอกโลหิตดำให้เป็นโลหิตแดง ไต-->ก ก คือข้อใด
..................... ก. ขับถ่ายของเสียออกมาจากร่างกาย
..................... ข. ทำหน้าที่สำคัญในการย่อยอาหาร
..................... ค. สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย
..................... ง. ห่อหุ้มร่างกายและป้องกัยเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

.....................4. อวัยวะในข้อใดอาจจัดได้ว่าเป็นอวัยวะส่วนเกินของร่างกาย
..................... ก. ไต
..................... ข. ไส้ติ่ง
.....................  ค. ลำไส้เล็ก 
.....................  ง. ลำไส้ใหญ่

.....................5. อวัยวะในข้อใด ไม่จัด อยู่ในกลุ่มอวัยวะที่มีหน้าที่รับสัมผัส
..................... ก. ตา
..................... ข. หู
..................... ค. จมูก
..................... ง. หัวใจ

.....................6. ข้อใดเรียงลำดับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในระบบย่อยอาหารได้ถูกต้อง
..................... ก. ปาก-->กระเพาะอาหาร-->ลำไส้ใหญ่-->ลำไส้เล็ก
..................... ข. ปาก-->กระเพาะอาหาร-->ลำไส้เล็ก-->ลำไส้ใหญ่
..................... ค. ปาก-->ลำไส้เล็ก-->ลำไส้ใหญ่--> กระเพาะอาหาร
..................... ง. ปาก-->ลำไส้เล็ก--> กระเพาะอาหาร-->ลำไส้ใหญ่

.....................7. น้ำย่อยในน้ำลายมีหน้าที่ในการย่อยอาหารอาหารประเภทใด
..................... ก. คาร์โบไฮเดรต
..................... ข. โปรตีน
..................... ค. ไขมัน
..................... ง. วิตามิน

.....................8. อวัยวะในข้อใด ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการย่อยอาหาร
..................... ก.ปาก หลอดอาหาร
..................... ข. ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่
..................... ค. หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่
..................... ง. หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร

.....................9. หัวใจห้องใดทำหน้าที่หนักที่สุด
..................... ก. ล่างซ้าย
..................... ข. ล่างขวา
..................... ค. บนขวา
..................... ง. บนซ้าย

.....................10. ต่อมเหงื่อ ทำหน้าที่กรองของเสียจากส่วนใด
..................... ก. ปอด
..................... ข. หัวใจ
..................... ค. หลอดเลือด
..................... ง. กระเพาะอาหาร


--

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ 
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ