วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

10 อันดับสุดยอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เครดิต www2.eduzones.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โหวดแล้วคุณจะไม่โสด
14 กุมภาพันธ์ จำจนวันตาย
  โหวตให้หน่อยนะครับ...จุ๊บๆ